fbpx

Discover the transformative power of Expere’s unique and comprehensive framework, designed to enrich your life and unlock your full potential.

Through our scientific approach to understanding the mind-body-reality connection, we provide a range of valuable resources including content, tools, and techniques. Our aim is to empower you with the knowledge of what to do, why you’re doing it, and most importantly, how to do it effectively.

Join us in our upcoming classes and practice sessions and engage in interactive exercises, learn new techniques, and witness the profound impact they can have on your life.

For our group meditation classes, we offer 10-15 minutes for lecture and discussion, followed by 30-45 minutes of meditation.

Breathwork - Expere

Breathwork

Doe elke week met ons mee terwijl we ons verdiepen in krachtige ademhalingsoefeningen.

Elke sessie omvat intense rondes van diepe ademhaling om het zuurstofniveau te verhogen, wat een diepe verbinding met je lichaam en emoties bevordert. Onderzoek heeft talrijke voordelen van ademhalingsoefeningen aangetoond. Het verbetert de longcapaciteit en kan stress reguleren door het zenuwstelsel in balans te brengen. Bovendien helpt het bij het vrijmaken van gifstoffen, verhoogt het de mentale controle, verbetert het de zuurstoftoevoer naar de hersenen voor verbeterde focus en versterkt het het immuunsysteem tegen ziekten en aandoeningen.

Medische Overwegingen: Vanwege intense fysieke en emotionele reacties die kunnen optreden, is deze workshop niet geschikt voor personen met hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, glaucoom, netvliesloslating, een geschiedenis van psychose, of ernstige geestesziekten. Zwangere deelnemers dienen de instructeur te informeren voor begeleiding bij veilige praktijken. Deze lessen worden in het Engels gegeven.

Praktische informatie: 

Datum: elke dinsdag
Tijd: 18:00 – 19:00
Locatie: Bluebirds West | Jan Evertsenstraat 4, Amsterdam
Prijs: € 15,- per les

Boek je les hier


Join us each week as we delve into powerful breathwork exercise.

Each session involves intense rounds of deep breathing to elevate oxygen levels, facilitating a profound connection with your body and emotions. Research has demonstrated numerous benefits of breathwork. It enhances lung capacity and can regulate stress by balancing the nervous system. Additionally, it helps release toxins, boosts mental control, improves oxygen delivery to the brain for enhanced focus, and strengthens the immune system against illness and disease.

Medical Considerations: Due to intense physical and emotional responses that may occur, this workshop is not suitable for individuals with cardiovascular disease, high blood pressure, glaucoma, retinal detachment, a history of psychosis, or severe mental illness. Pregnant participants should inform the instructor for guidance on safe practices. These classes will be conducted in English.

Practical information: 

Date: every Tuesday
Time: 18:00 – 19:00
Location: Bluebirds West | Jan Evertsenstraat 4, Amsterdam
Price: € 15,- per class

Book your class here

Meditation - Expere

Meditation Journey

Sluit u elke week bij ons aan voor een begeleide reis van mindfulness en innerlijke verkenning.

Onze meditatiesessies zijn ontworpen om u kennis te laten maken met de uitgebreide wereld binnen uw eigen geest, lichaam en ziel. De lessen zijn geschikt voor zowel beginners als ervaren beoefenaars. Elke les richt zich op verschillende technieken om de geest tot rust te brengen, het lichaam uit te lijnen en een verhoogde staat van bewustzijn en alertheid te bereiken. Door middel van begeleide ademhalingstechnieken, mindfulness-oefeningen en visualisatiebeelden, zullen we de transformerende kracht van meditatie verkennen. U leert hoe u zelfbewustzijn kunt cultiveren, concentratie kunt verbeteren en een groter gevoel van emotioneel evenwicht, welzijn en mentale helderheid kunt bevorderen. Deze lessen worden in het Engels gegeven.

Praktische informatie: 

Datum: elke donderdag
Tijd: 18:00 – 19:00
Locatie: Bluebirds West | Jan Evertsenstraat 4, Amsterdam
Prijs: € 15,- per les

Boek je les hier


Join us each week on a guided journey of mindfulness and inner exploration.

Our meditation sessions are designed to introduce you to the expansive world within your own mind, body, and soul. The classes are suitable for both beginners and experienced practitioners. Each class focuses on different techniques to quiet the mind, align the body, and achieve a heightened state of consciousness and awareness. Through guided breathing techniques, mindfulness exercises, and visualization imagery, we’ll explore the transformative power of meditation. You’ll learn how to cultivate self-awareness, improve concentration, and foster a greater sense of emotional balance, well-being, and mental clarity. These classes will be conducted in English.

Practical information: 

Date: every Thursday
Time: 18:00 – 19:00
Location: Bluebirds West | Jan Evertsenstraat 4, Amsterdam
Price: € 15,- per class

Book your class here

Graeme pf

ABOUT THE FACILITATOR

Graeme Raymond 

Graeme’s exploration of mind and consciousness began in his teenage years when he first discovered meditation. He further expanded his knowledge at Queen’s University, Canada, where he studied Philosophy and Theology, graduating in 2011. Today, as the Program Director and instructor at Expere (https://expere.co), Graeme has made it his life’s mission to assist individuals in connecting their mind, body, and soul to unlock their highest potential.