fbpx

no stress Tag

Als je mij 6 jaar geleden had verteld dat ik bewustzijns coach zou worden had ik je gek aan gekeken en ook niet zo goed geweten wat ik precies onder het woord “bewustzijn” moest verstaan. Dat is nu wel anders en dit heeft ervoor gezorgd...