fbpx

De do’s and don’ts uit de yogafilosofie

In deze blog lees je wat de do's en don'ts (yamas en niyamas) uit de yogafilosofie zijn.

De do’s and don’ts uit de yogafilosofie

Dat je met yoga een lekkere fysieke training krijgt, is bij de meeste mensen wel bekend. Maar de yoga komt voort uit een eeuwenoude traditie, waarbij de nadruk vooral lag op de filosofie van de yoga. Deze yogafilosofieën leren ons hoe we zo rustig en zen mogelijk kunnen leven. Het uiteindelijke doel hiervan is om de een ultieme staat van “bliss” of verlichting te bereiken. Je zou dan ook kunnen zeggen dat yoga een levensstijl is die je buiten de mat kunt toepassen.

Een van de belangrijkste yogafilosofieën zijn de Yoga Sutras van Patanjali. Hierin vind je onder andere de yama’s (do’s) en de niyama’s (don’ts) die je als yogi zou moeten toepassen om zo je relatie tot anderen en jezelf te verbeteren.

Nu zijn wij niet per se voorstander ervan om je te vertellen wat je wel en niet moet doen, maar wij geloven wel dat we kunnen leren van deze waarden die voortkomen uit de yogafilosofie. Laten we dus een bekijken wat deze do’s en don’ts zijn.

De don’ts (Yamas)

De yamas zijn de waarden die je aanhoudt in de omgang met anderen.

Ahimsa = Geweldloosheid

Dit ziet erop dat jezelf en anderen geen geweld aandoet. Niet met je daden en ook niet met je gedachten.

Satya = Spreek de waarheid

Alles wat je zegt (en denkt) moet in dienst staan van de ander en mag een ander geen kwaad aan doen.

Asteya = niet stelen

Brahmacharya = wees gematigd met seksueel contact

Ga verstandig om met seksuele contacten en misbruik seksuele contacten niet. In de yoga filosofie wordt seksuele energie gezien als een heilige energie. Daar moet zuinig mee om worden gegaan.

Aparachiraha = onzelfzuchtigheid

“Wanneer we onzelfzuchtig zijn en niet langer meer nemen dan we nodig hebben, zullen we ontdekken waarom we zijn geboren”, als dus Patanjali, de schrijver van de Yoga Sutras.

Do’s (Niyama’s)

Niyama’s zijn waarden die ons leren hoe we met ons zelf om moeten gaan:

Saucha = reinheid

Zorg goed voor je lichaam. Zowel van buiten, als van binnen. Eet daarom gezond en onbewerkt eten en mediteer regelmatig.

Santosha = tevredenheid

Wees tevreden, ongeacht de omstandigheden. Laat je geluk en tevredenheid niet afhangen van externe omstandigheden.

Tapas = leef gedisciplineerd

Doe wat er gedaan moet worden, zonder daarbij waarde te hechten aan de uitkomst van jouw handelingen.

Svadyaya = doe aan zelfstudie

Door zelfstudie en reflectie ontdek je wat de basis is van je bestaan.

Ishvara pranidana = geef je over aan het Goddelijke

Houd niet vast aan wie je denkt dat je bent. Laat je ego en identiteit los om zo tot een staat van verlichting te komen.

De yamas en niyamas zijn nog heel actueel

Ondanks dat deze leefregels duizenden jaren oud zijn, zijn ze ook vandaag de dag van toepassing. Dus als je eraan toe bent om je yoga practice te verdiepen, kijk dan hoe je de yama’s en niyama’s kunt toepassen in je eigen leven. Zo kom je hoe dan ook weer een stukje dichterbij een vrij en ontspannen leven.